– ေရႊကၠိဳအိမ္ရာစီမံကိန္း ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေျမ(၂၂)ဧကသာ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးထား။ – (၂၁)ႏွစ္နဲ႔ အသက္အငယ္ဆုံး အေမရိကန္ဘီလ်ံနာ ျဖစ္လာတဲ့ ကိုင္လီဂ်န္နာ။ – ၂၀၁၉ မႏၲေလး အတာသၾကၤန္အတြက္ ေရကစားမ႑ပ္ေတြကုိ စတင္ေနရာခ်ထားေပးေနျပီ။ #DVBTV #ဒီဗြီဘီ #သတင္း #morning #news DVB TV – 07.03.2019